Ukończyłem studia licencjackie psychologii zdrowia i choroby w latach 2014 – 2017. W latach 2018 -2020 uzyskałem tytuł mgr psychologii o specjalności klinicznej. W Centrum Psychoterapii we Wrocławiu brałem udział w certyfikowanym szkoleniu: ,,Rozpoznawanie dziecka, które doznało przemocy seksualnej” – 30.03.2015r. W latach 2013-2014 ukończyłem studium Terapeuta ds. Uzależnień w Centrum Nauki i Biznesu Żak. Moje umiejętności w zakresie pomocy psychologicznej to m.in.: wysoka empatia i cierpliwość w relacji z innymi ludźmi, analiza procesów psychologicznych, umiejętność komunikacji w sposób zrozumiały, asertywność i budowanie autorytetu.