Ukończyłam Studia licencjackie na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy na kierunku Pedagogika, specjalność Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Stopień magistra zdobyłam  na Uniwersytecie Zielonogórskim – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką. W 2018 roku ukończyłam studia podyplomowe Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie – Pedagogika Specjalna. W 2023 r. obroniłam tytuł terapeuty Integracji Sensorycznej  na Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu.