Auxilium

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielawie

Psycholog

Zakres badań, szkoleń, warsztatów, m.in.: terapie małżeńskie, rodzinne, warsztaty dla rodziców, szkolenia interpersonalne, treningi zastępowania agresji.

Rehabilitant

Szeroką gama zajęć fizjoterapeutycznych, m.in.: fizykoterapię, masaż rehabilitacyjny, kinezyterapię, wizyty domowe.

Pedagog

Zakres zajęć , m.in.: stymulowanie rozwoju dzieci i młodzieży, wyrównywanie braków w wiedzy i praktycznych umiejętnościach manualnych, diagnoza pedagogiczna

Logopeda

Zajęcia logopedyczne, m.in.: terapię wad wymowy, nowoczesną metodę masażu logopedycznego, zajęcia z emisji głosu.

Niepubliczna Poradnia jest placówką pozostającą pod nadzorem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Zadania statutowe NPPP

w Bielawie realizowane są poprzez: Badania psychologiczne dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych wykonywane w szybkich terminach od zgłoszenia, w godzinach dostosowanych do możliwości i potrzeb klienta.

Diagnozy, terapie

interwencje kryzysowe, porady, konsultacje, instruktaże prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Szkolenia

Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców, grupowe i indywidualne badania diagnostyczne uczniów.

Terapia indywidualna

małżeńska, rodzinna i grupowa, grupy wsparcia, treningi umiejętności prospołecznych, warsztaty.

Terapia wzmacniająca

efekty leczenia specjalistycznego, zwłaszcza depresji i syndromu posttraumatycznego. Wydawanie opinii i zaświadczeń niezbędnych na komisje lekarskie.
Zarejestruj wizytę online już teraz

Wybierz dogodny termin z kalendarza Specjalisty, opłać wizytę online i ciesz się z wygody jaką możesz zyskać korzystając z naszych usług.