Ukończyłam studia magisterskie w zakresie terapii pedagogicznej z oligofrenopedagogiką na Uniwersytecie Opolskim. Swoją wiedzę cały czas poszerzam na szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz spectrum autyzmu oraz innych całościowych zaburzeń nastroju.