Auxilium

Cennik

Cennik Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielawie

Usługi psychologiczno-pedagogiczne

UsługaCzas trwania Cena
Konsultacja psychologiczna 50 min120 zł
Terapia indywidualna dzieci (zajęcia z dzieckiem + omówienie z rodzicem)50 min120 zł
Terapia indywidualna dorosłych 50 min120 zł
Terapia małżeńska, rodzinna 90 min160 zł
Interwencje kryzysowe (wyjazdowe) 50 min400 zł
Wizyta domowa specjalisty psychologa50 min200-250 zł
Diagnoza trudności szkolnych i dysleksji (badanie psychologiczne i pedagogiczne oraz opinia pisemna)2 x 60-120 min350 zł
Diagnoza gotowości szkolnej (badanie psychologiczne i pedagogiczne oraz opinia pisemna)2 x 60-120 min350 zł
Diagnoza trudności w nauce matematyki – dyskalkulia ( (badanie psychologiczne i pedagogiczne oraz opinia pisemna)2 x 90-180 min400 zł
Badanie Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 – dla dzieci i dorosłych *60-120 min 180 zł
Badanie Skalą Inteligencji dla Dzieci D. Wechslera (WISC-V) – dla dzieci w wieku 6-17 lat *60-90 min180 zł
Badanie Skalą Inteligencji dla Dorosłych D. Wechslera (WAIS-R(PL) – dla osób w wieku od 16 lat *90-120 min180 zł
Badanie Dziecięcą Skalą Rozwojową (DSR) dla dzieci do 3 roku życia *90-120 min250 zł
Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu (ASRS) (przeznaczony dla dzieci w wieku 2-18 lat *30-60 min90 zł
Całościowa konsultacja specjalistyczna dotycząca problemów rozwojowych dziecka (Wywiad z rodzicami, spotkanie z dzieckiem, obserwacja dziecka z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych dla oceny problemów rozwojowych. Wydanie opinii z zaleceniami.3 x 50 min350 zł
Badanie funkcji poznawczych z wykorzystaniem testów neuropsychologicznych 60-120 min110-200 zł
Pełna diagnostyka psychologiczna (osobowość + inteligencja) *2 x 90-180 min400 zł
Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej (INTE) – dla młodzieży i osób dorosłych *20-60 min90 zł
Test Rozumienia Emocji (TRE) – dla młodzieży i osób dorosłych*20-60 min90 zł
Ocena funkcjonowania poznawczego, społecznego i praktycznego (testem ABAS-3) [+ ułożenie planu interwencji] dla osób w wieku od urodzenia do 20 lat 30-90 min100- 150 zł [plan + 50 zł]
Kształtowanie Postaw Rodzicielskich – spotkanie indywidualne z psychologiem 50 min105 zł
Kształtowanie Postaw Rodzicielskich – spotkanie grupowe z psychologiem50 min50 zł/os
Test Pamięci Wzrokowej Bentona (BENTON) – dla osób w wieku 5-25 lat 20-60 min100 zł
Szkolenia dla grup, Rad Pedagogicznych czas trwania ustalany indywidualnie600-1500 zł
Zaświadczenie o korzystaniu z usług NPPP30 zł
Omówienie wyników badania (jedno spotkanie po badaniu)30-45 min 60 zł
Wydanie duplikatu zaświadczeń, opinii i innych dokumentówcena ustalana indywidualnie

Pomoc psychologiczna oferowana przez Niepubliczną Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczną w Bielawie może mieć różne formy. Podajemy krótkie opisy kilku z nich.

jednorazowe spotkanie z psychologiem mające na celu wstępne określenie trudności pacjenta i wskazanie sposobów pomocy. Oferowana konsultacja może stanowić wstęp do dalszych i regularnych spotkań z psychologiem.

dłuższa pomoc psychologiczna polegająca na regularnych spotkaniach z psychologiem. Jej długość, w zależności od rodzaju problemu, może znacznie się różnić.

dłuższy cykl regularnych spotkań w grupie 5-12 osób, zwykle z podobnymi problemami lub schorzeniami, pod kierunkiem psychologa lub dwóch psychologów.

jednorazowe spotkanie małżeństwa lub całej rodziny z psychologiem mające za cel wstępne określenie charakteru problemu i uzgodnienie sposobów ewentualnej dalszej pomocy

dłuższa pomoc psychologiczna polegająca na regularnych spotkaniach

Usługi Logopedyczne

UsługaCzas trwaniaCena
Terapia zaburzeń mowy45 min80 zł
Diagnostyczne badania logopedyczne45 min80 zł

Usługi fizjoterapeutyczne

Masaż

UsługaCzas trwaniaCena
Masaż leczniczy klasyczny45 min80 zł
Masaż izometryczny45 min80 zł
Masaż limfatyczny (przeciwobrzękowy)45 min80 zł
Masaż segmentarny45 min80 zł
Masaż relaksacyjny częściowy, możliwość dobrania elementu aromaterapii45 min80 zł
Masaż relaksacyjny całościowy, możliwość dobrania elementu aromaterapii60 min100 zł
Masaż okostnowy45 min80 zł
Masaż łącznotkankowy (opracowanie celulitu, profilaktyka antycelulitowa )45 min80 zł
Masaż Schantala (dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym)45 min80 zł
Masaż poprzeczny45 min80 zł

Fizykoterapia

UsługaCzas trwaniaCena
Stymulacja prądem GALWANICZNYM10-20 min30 zł
Stymulacja prądem wzbogacona wprowadzeniem leku (jonoforeza)10-20 min30 zł
Naświetlanie lampą biostymulacyjną10-20 min30 zł
Laser Biostymulacyjny10-20 min30 zł
Ultradźwięki10-20 min30 zł
Fonoforeza10-20 min30 zł
Pole elektro-magnetyczne (magnetronik)10-20 min30 zł
Elektrostymulacja prądami – prąd IFC (4-2 biegunowymi)10-20 min30 zł
Elektrostymulacja prądami – TENS10-20 min30 zł
Elektrostymulacja prądami – prąd HV10-20 min30 zł
Elektrostymulacja prądami – wiązka VMS10-20 min30 zł
Elektrostymulacja prądami – mikroprądy10-20 min30 zł
Elektrostymulacja prądami – interferencyjne (Nemeca)10-20 min30 zł
Terapia skojarzona (elektrostymulacja + UD – głowica UD – jako elektroda zamykająca)10-20 min30 zł
Stymulacja prądem GALWANICZNYM10-20 min30 zł
Stymulacja prądem wzbogacona wprowadzeniem leku (jonoforeza)10-20 min30 zł

Kinezyterapia

UsługaCzas trwaniaCena
Badania funkcjonalne, testy funkcjonalne45 min80 zł
Terapia manualna (stawy, więzadła, ścięgna)45 min80 zł
Reedukacja ruchowa, (PNF)45 min80 zł
Kinezyterapia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym45 min80 zł
Usprawnienie po zabiegach ortopedycznych (endoprotezy, artroskopie, rekonstrukcje więzadeł, itp.)45 min80 zł
Ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne, mięśnie kończyn, mięśnie przykręgosłupowe,ćwiczenia stabilizujące stawy45 min80 zł
Ćwiczenia przeciwbólowe, stabilizujące kręgosłupa45 min80 zł
Nauka chodu (poudarowa, pooperacyjna, z zaopatrzeniem, wtórne do nauki chodzenia po amputacjach ortopedycznym),tor do nauki chodzenia45 min80 zł
Ćwiczenia usprawniające (pourazowe, pooperacyjne, po okresowym unieruchomieniu)45 min80 zł
Ćwiczenia korekcyjne wad postawy (skoliozy, płaskostopie, itp.)45 min80 zł
Kinesiology – Taping45 min80 zł
Terapia metodą punktów spustowych (działanie przeciwbólowe w przeciążeniach)45 min80 zł
Ćwiczenia bierne, samowspomagane, prowadzone, wspomagane, czynno-bierne, czynne narządu ruchu (UGUL)45 min80 zł
Ćwiczenia równoważne45 min80 zł
Ćwiczenia oddechowe, zwiększające wentylację płuc i usprawniające sprawność klatki piersiowej ( po przebytych, restrukcyjnych chorobach płuc i zabiegach na klatce piersiowej)45 min80 zł
Opracowanie zmian reumatycznych (tkanki miękkie, stawy)45 min80 zł
Ćwiczenia redresyjne (opracowanie przykurczonych mięśni i ścięgien)45 min80 zł
Opracowanie zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa (dyskopatia, zwyrodnienia kręgów, bolesność pochodzenia odmięśniowego i odwięzadłowego)45 min80 zł
Opracowanie zrostów, przykurczy, obrzęków po mastektomii45 min80 zł
Ćwiczenia izometryczne mięśni45 min80 zł
Opracowanie bolesnych zmian mięśniowo – powięziowych45 min80 zł