Zapraszam do współpracy dzieci, młodzież oraz dorosłych. Zajmuję się udzielaniem pomocy psychologicznej oraz diagnozowaniem. W pracy z klientem lub klientką koncentruję się na stworzeniu atmosfery zaufania i szacunku, ważne jest dla mnie indywidualne podejście do zgłaszanego problemu. Aktualnie pracuję w szkole terapeutycznej, gdzie poza prowadzeniem terapii psychologicznej przede wszystkim wspieram dzieci ze spektrum autyzmu w ich codziennym funkcjonowaniu. Ponadto prowadzę terapię psychologiczną w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Wykształcenie wyższe zdobyłam na Uniwersytecie Zielonogórskim (mgr psychologii, specjalność kliniczna). Staram się stale poszerzać swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych.