Auxilium

Wykształcenie

1997 – 2001 Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul Dewajtis 5, Instytut Psychologii (w czerwcu 2001 roku uzyskany tytuł mgr psychologii ogólnej)

1995 – 2000 Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, Wydział Teologii (w czerwcu 2000 roku uzyskany tytuł mgr teologii ogólnej)

Praktyka zawodowa

od 01.01.2008 Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
Anna Salij-Szyszka w Bielawie, ul. Piastowska 33 (placówka oświatowa – Kuratorium Oświaty we Wrocławiu pełni nadzór pedagogiczny)

od 01.05.2005 Praktyka prywatna – Gabinet Psychologiczny (psychoterapia dzieci, młodzieży, dorosłych; kształcenie ustawiczne dorosłych, konsultacje, porady; interwencje kryzysowe, poradnie psychologiczno – pedagogiczne; doradztwo zawodowe)

01.09.2005 – 01.02.2007 Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie

od stycznia 2005 Współpraca z Sądem Rejonowym w Dzierżoniowie, wydział rodzinny
i nieletnich (powoływanie na biegłego psychologa w sprawach małoletnich ofiar przemocy; szkolenie dla kuratorów zawodowych i społecznych)

od 01.09.2003 Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielawie, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 20- stanowisko psychologa – współpraca z OPS

01.10.2002 – 10.06.2004 Dom Dziecka w Bystrzycy Górnej – na stanowisku psychologa (nadal pozostajemy w kontakcie: konsultacje ofiar przemocy; interwencje kryzysowe)

od 01.09.2002 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżoniowie, Filia
w Bielawie (Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego)

01.09.2000 – 31.08.2002 Młodzieżowy Ośrodek Młodzieżowy w Warszawie,
ul. Barska 4 – stanowisko psychologa

01.09.2000 – 31.08.2002 Szkoła Podstawowa nr 206 w Warszawie, ul. Bartnicza 2
– psycholog szkolny

Dodatkowe kwalifikacje, kursy

25-28.11.2010Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego „Zorientowana na traumę terapia poznawczo-behawioralna metodą przedłużonej ekspozycji”

XI 2009 – IX 2010 Studium z zakresu opiniowania sądowo – psychologicznego – Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa, ul. Mazowiecka 12

Kwiecień 2009 Szkolenie Trudności matematyczne uczniów z dysleksją

Kwiecień 2009 Szkolenie specjalistyczne z zakresu wstępnej diagnozy rozwojowej z użyciem Baterii metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich

2009 kwiecień – maj 2009 Szkolenie p.t.: inicjowanie, planowanie i zarządzanie projektami

28 kwietnia 2009 Szkolenie specjalistyczne z zakresu wstępnej diagnozy dysleksji rozwojowej.

Od marca 2009 Współpraca z Towarzystwem Oswiatowym Ziemi Dzierżoniowskiej

29-30 listopad 2008 Szkolenie „Podstawy szybkiego czytania oraz mnemotechnik z elementami autoprezentacji i treningu antystresowego”.

6-8 listopad 2008 Szkolenie zorganizowane przez AMICUS „Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem”

od 8 maja Biegły sądowy w zakresie psychologii – zaprzysiężenie w Sądzie Okręgowym w Świdnicy

styczeń 2008 – marzec 2008 Kurs dla psychologów – biegłych sądowych zorganizowany przez Stowarzyszenie Biegłych Psychologów w Polsce, Kraków, ul. Bobrowskiego 11

od stycznia 2006 Współzałożyciel i członek Stowarzyszenia „Dzieciom Ziemi Świdnickiej”

dn. 05.07.2005 Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego

01.09.2006 Rozpoczęcie awansu na nauczyciela dyplomowanego

1.V.2005 Ukończenie Studium Pedagogizacji na UKSW w Warszawie

04.2005 Ukończenie szkolenie „Wprowadzenie do terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie” nagroda Burmistrza – Wiktor 2004 r.

06.2004 Ukończenie szkolenia „Diagnoza i interwencja na rzecz dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny”

Styczeń 2003 – maj 2005 Trening Zastępowania AgresjiART. (A. Goldsteina) – Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie, ul. Polna 42a.

Wrzesień 2001 – czerwiec 2003 Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie

Wrzesień – grudzień 2001 Warsztaty asertywności

1996 – 2002 Współpraca z Towarzystwem Rozwoju Aktywnego Dziecka TRAD SZANSA w Warszawie, ul. Korotyńskiego 13.