Auxilium

Projekty Unijne

Poznaj bliżej zespół Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielawie

38. NAZWA PROJEKTU: „Dać szansę” pod nazwą „Grupa rehabilitacyjna”

WYKONYWANA USŁUGA: Świadczenie usług psychologicznych, przeprowadzenie zajęć dotyczących rehabilitacji
oraz przeprowadzenie treningów kompetencji i umiejętności społecznych dla 15 osób.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od dn. 03.09.2012 r. do dn. 15.12.2012 r.
NAZWA PODMIOTU: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie,ul. 3 Maja 20.
UWAGI: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

37. NAZWA PROJEKTU: „Dać szansę” pod nazwą ?Grupa wsparcia”

WYKONYWANA USŁUGA: Świadczenie usług psychologicznych-zajęcia indywidualne i grupowe, wsparcie asystenta rodzinnego,
przeprowadzenie treningów kompetencji i umiejętności społecznych dla 6 osób.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od dn. 07.08.2012 r. do dn. 30.11.2012 r.
NAZWA PODMIOTU: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie,ul. 3 Maja 20.
UWAGI: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

36. NAZWA PROJEKTU: Projekt autorski „Wakacje z poprawką”.

WYKONYWANA USŁUGA: Przygotowanie uczniów do egzaminów poprawkowych.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa zawarta w okresie od dn. 04.07.2012 r. do dn. 31.08.2012 r.
NAZWA PODMIOTU: Umowa zawarta z Gminą Bielawa reprezentowaną przez p. Mariusza Pacha – Zastępcę Burmistrza Miasta Bielawa.
REALIZACJA PROJEKTU: Projekt realizowany na terenie Bielawy. Projekt dotyczy Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.
UWAGI: brak

35. NAZWA PROJEKTU: Projekt autorski „Wakacje z poprawką”.

WYKONYWANA USŁUGA: Przygotowanie uczniów do egzaminów poprawkowych.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa zawarta w okresie od dn. 08.06.2012 r. do dn. 31.08.2012 r.
NAZWA PODMIOTU: Umowa zawarta z Gminą Miejską Dzierżoniów reprezentowaną przez p. Ryszarda Szydłowskiego – Zastępcę Burmistrza.
REALIZACJA PROJEKTU: Projekt realizowany na terenie Bielawy. Projekt dotyczy Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.
UWAGI: brak

34. NAZWA PROJEKTU: „Szansa na nowe jutro”

WYKONYWANA USŁUGA: Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych oraz szans na rynku pracy osób bezrobotnych
i nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej będących świadczeniobiorcami pomocy społecznej z terenu Gminy Jaworzna Śląska poprzez zastosowanie szeregu form wsparcia w tym terapii psychologicznej na rzecz 15 osób.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa obowiązuje od dn. 29.05.2012 r. do dn. 31.12.2012 r.
NAZWA PODMIOTU: Umowa zawarta z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Wolności 2 reprezentowanym
przez p. Elżbietę Pawlik – Kierownika
UWAGI: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

33. NAZWA PROJEKTU: brak

WYKONYWANA USŁUGA: Świadczenie usług psychologicznych. Zakres usług obejmuje: współudział w grupach wsparcia,
wsparcie psychologiczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, udzielanie porad psychologicznych
i sporządzanie zaleceń dla pracowników socjalnych w przypadku rodzin problemowych, w zależności od potrzeby terapię indywidualną.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od dn. 01.02.2012 r. do dn. 31.01.2013 r.
NAZWA PODMIOTU: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie,ul. Złota 8.
UWAGI: brak

32. NAZWA PROJEKTU: „Otwórz się na zmiany”

WYKONYWANA USŁUGA: Świadczenie usług psychologicznych.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od dn. 01.10.2011 r. do dn. 30.04.2014 r.
NAZWA PODMIOTU: Fundacja Razem z siedzibą w Wałbrzychu,ul Beethovena 1-2.
UWAGI: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

31. NAZWA PROJEKTU: „Edukacyjna przygoda – wszystko zaczyna się w przedszkolu”.

WYKONYWANA USŁUGA: Przeprowadzenie warsztatów psychologicznych dla rodziców,
opiekunów dzieci uczestniczących w określonym Przedszkolu.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa obowiązuje od dn. 10.10.2011 r. do dn. 31.10.2012 r.
Przeprowadzenie warsztatów: październik 2011 r., październik 2012 r.
NAZWA PODMIOTU: Umowa zawarta z Gminą Miejską w Dzierżoniowie.
REALIZACJA PROJEKTU: W Przedszkolu Publicznym nr 1 w Dzierżoniowie, w Przedszkolu Publicznym nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie oraz w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Dzierżoniowie.
UWAGI: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Człowiek – najlepsza inwestycja”.

30. NAZWA PROJEKTU: „Edukacyjna przygoda – zajęcia dodatkowe dla najmłodszych uczniów”.

WYKONYWANA USŁUGA: Przeprowadzenie grupowych zajęć logopedycznych.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa obowiązuje od dn. 01.09.2011 r. do dn. 30.06.2012 r.
NAZWA PODMIOTU: Umowa zawarta z Gminą Miejską w Dzierżoniowie.
REALIZACJA PROJEKTU: W Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie, w Szkole Podstawowej nr 6 w Dzierżoniowie,
w Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie.
UWAGI: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Człowiek – najlepsza inwestycja”.

29. NAZWA PROJEKTU: „Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów”

WYKONYWANA USŁUGA: Wsparcie psychologiczne dla beneficjentów ostatecznych w/w projektu.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa obowiązuje od dn. 01.08.2011 r. do dn. 31.12.2011 r.
NAZWA PODMIOTU: Umowa zawarta z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1.
UWAGI: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

28. NAZWA PROJEKTU: Projekt autorski „Wakacje z poprawką”.

WYKONYWANA USŁUGA: Przygotowanie uczniów do egzaminów poprawkowych.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa zawarta w okresie od dn. 01.08.2011 r. do dn. 31.08.2011 r.
NAZWA PODMIOTU: Umowa zawarta z Gminą Miejską Dzierżoniów z p. Ryszardem Szydłowskim – Zastępcą Burmistrza.
REALIZACJA PROJEKTU: Projekt realizowany na terenie Dzierżoniowa. Projekt dotyczy Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.
UWAGI: brak

 

27. NAZWA PROJEKTU: Projekt „Dać szansę”, pod nazwą „Grupa Rehabilitacyjna”.

WYKONYWANA USŁUGA: Przygotowanie uczniów do egzaminów poprawkowych.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa zawarta w okresie od dn. 20.07.2011 r. do dn. 31.10.2011 r.
NAZWA PODMIOTU: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie.
REALIZACJA PROJEKTU: Przeprowadzenie zajęć terapeutyczno – szkoleniowych. Zajęcia z rehabilitantem, psychologiem
i przeprowadzenie treningów. Przeprowadzenie zajęć na terenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bielawie.
UWAGI: Projekt współfinansowany ze środków EFS POKL Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

 

26. NAZWA PROJEKTU: Projekt autorski „Wakacje z poprawką”.

WYKONYWANA USŁUGA: Przygotowanie uczniów do egzaminów poprawkowych.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa zawarta w okresie od dn. 06.07.2011 r. do dn. 31.08.2011 r.
NAZWA PODMIOTU: Umowa zawarta z Gminą Bielawa z p. Andrzejem Hordyj – Zastępcą Burmistrza Miasta Bielawa.
REALIZACJA PROJEKTU: Projekt realizowany na terenie Bielawy. Projekt dotyczy Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.
UWAGI: brak

 

25.NAZWA PROJEKTU: „Szansa na nowe jutro”.

WYKONYWANA USŁUGA: Przygotowanie i prowadzenie działań w zakresie wsparcia – doradztwa psychologicznego.
Badanie potrzeb uczestników projektu. Motywowanie uczestników projektu do systematycznego w nim udziale. Udzielanie
wsparcia psychologicznego. Wspieranie działań pozostałej części zespołu wykonującego zadania w projekcie.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Projekt realizowany w okresie: od maja 2011 r. do grudnia 2011 r.
NAZWA PODMIOTU: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 2, reprezentowanym przez Elżbietę Pawlik – Kierownika.
UWAGI: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

24. NAZWA PROJEKTU: „Edukacyjna przygoda – wszystko zaczyna się w przedszkolu”.

WYKONYWANA USŁUGA: Świadczenie usług logopedycznych. Zajęcia logopedyczne indywidualne, warsztaty
w roku 2011 i 2012 dla rodziców, opiekunów dziecka.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od dn. 31.03.2011 r. do dn. 31.12.2012 r.
NAZWA PODMIOTU: Umowa zawarta z Gminą Miejską w Dzierżoniowie.
REALIZACJA PROJEKTU: W Przedszkolu Publicznym nr 1 w Dzierżoniowie oraz w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Dzierżoniowie.
UWAGI: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Człowiek – najlepsza inwestycja”.

23. NAZWA PROJEKTU: „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”.

WYKONYWANA USŁUGA: Zajęcia z psychologiem, rehabilitantem, pedagogiem i logopedą.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Zajęcia realizowane są od stycznia 2010 r.
NAZWA PODMIOTU: Subwencja Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

22. NAZWA PROJEKTU: „Nauka to wyzwanie – mamy na to rozwiązanie”.

WYKONYWANA USŁUGA: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych „Dobry Start”
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa zawarta w okresie od dn. 03.01.2011 r. do dn. 30.06.2011 r.
NAZWA PODMIOTU: Umowa zawarta z Gminą Miejską Dzierżoniów reprezentowaną przez Ryszarda Szydłowskiego
– Zastępcę Burmistrza ds. Społecznych.
UWAGI: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Człowiek – najlepsza inwestycja”.

21. NAZWA PROJEKTU: brak

WYKONYWANA USŁUGA: Świadczenie usług psychologicznych: współudział w grupach wsparcia, wsparcie psychologiczne
dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, udzielenie porad psychologicznych i sporządzanie zaleceń
dla pracowników socjalnych w przypadkach rodzin problemowych, w zależności od potrzeby terapię indywidualną.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa zawarta w okresie od dn. 03.01.2011 r. do dn. 31.01.2012 r.
NAZWA PODMIOTU: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, ul. Złota 8.
UWAGI: brak

20. NAZWA PROJEKTU: „Dla wspólnej integracji – wsparcie kobiet w Jaworzynie Śląskiej”.

WYKONYWANA USŁUGA: Nadzorowanie doradztwa zawodowego i psychologicznego, ewaluacji i promocji oraz nadzór
przebiegu integracji społecznej, aktywizacji zawodowej, przeprowadzenie szkolenia dla kadry projektu z zakresie stosowania
zasady równości szans i równości płci.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa zawarta w okresie od dn. 30.12.2010 r. do dn. 30.06.2011 r.
NAZWA PODMIOTU: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wolności 2, 58-140 Jaworzyna Śląska.
REALIZACJA PROJEKTU: Projekt realizowany na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej.
UWAGI: Projekt współfinansowany zw środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

19. NAZWA PROJEKTU: „Aktywni na rynku pracy”.

WYKONYWANA USŁUGA: Prowadzenie poradnictwa psychologicznego w ramach projektu. Opracowanie
indywidualnych kart usług psychologicznych dla wszystkich uczestników projektu. Zidentyfikowanie barier i potrzeb
uczestników oraz udzielenie wsparcia psychologicznego.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa zawarta w okresie od dn. 01.10.2010 – 31.03.2011 r.
NAZWA PODMIOTU: Fundacja Razem, Wałbrzych ul. Daszyńskiego 4a.
UWAGI: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

18. NAZWA PROJEKTU: „Dajemy szansę”.

WYKONYWANA USŁUGA: Przeprowadzenie „warsztatów rodzicielskich” dla 20 osób z problemami w funkcjonowaniu rodziny.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa zawarta w okresie od dn. 18.08.2010 r. do 15.11.2010 r.
NAZWA PODMIOTU: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, ul. Złota 8.
UWAGI: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1.

17. NAZWA PROJEKTU: Autorski projekt „Wakacje z poprawką”.

WYKONYWANA USŁUGA: Przygotowanie uczniów do egzaminów poprawkowych.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa zawarta w okresie od dn. 13.07.2010 r. do dn. 31.08.2010 r.
NAZWA PODMIOTU: Umowa zawarta z Burmistrzem Miasta Bielawa – Ryszard Dźwiniel.
REALIZACJA PROJEKTU: Projekt realizowany na terenie Bielawy. Projekt dotyczy Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.
UWAGI: brak


16. NAZWA PROJEKTU: „Dać szansę”.

WYKONYWANA USŁUGA: Przeprowadzenie zajęć dla ” Grupy terapeutycznej” na rzecz 6 osób stosownie do zaistniałych potrzeb.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa zawarta w okresie od dn. 05.07.2010 r. do dn. 24.10.2010 r.
NAZWA PODMIOTU: Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Bielawie ul. 3-go Maja 20, reprezentowanym
przez Dyrektora – Annę Petruk.
UWAGI: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1.

15. NAZWA PROJEKTU: „Dać szansę”.

WYKONYWANA USŁUGA: Przeprowadzenie zajęć ” Grupy kompetencyjnej” na rzecz 12 osób stosownie
do zaistniałych potrzeb.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa zawarta w okresie od dn. 05.07.2010 r. do dn. 26.09.2010 r.
NAZWA PODMIOTU: Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Bielawie ul. 3-go Maja 20, reprezentowanym
przez Dyrektora – Annę Petruk.
UWAGI: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1.

14. NAZWA PROJEKTU: „Dać szansę”

WYKONYWANA USŁUGA: Przeprowadzenie zajęć dla ” Grupy wsparcia” na rzecz 12 osób stosownie do zaistniałych potrzeb.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa zawarta w okresie od dn. 05.07.2010 r. do dn. 26.09.2010 r.
NAZWA PODMIOTU: Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Bielawie ul. 3-go Maja 20, reprezentowanym
przez Dyrektora – Annę Petruk.
UWAGI: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1.

13. NAZWA PROJEKTU: „Aktywni na rynku pracy”.

WYKONYWANA USŁUGA: Prowadzenie poradnictwa psychologicznego. Opracowanie indywidualnych kart usług psychologicznych
dla wszystkich uczestników projektu. Zidentyfikowanie barier i potrzeb uczestników.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa zawarta w okresie od dn. 01.07.2010 r. do dn. 30.09.2010 r.
NAZWA PODMIOTU: Fundacja Razem z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Daszyńskiego 4a, reprezentowaną
przez Sebastiana Boreckiego – Prezesa Zarządu.
UWAGI: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

12. NAZWA PROJEKTU: „Szansa na nowe jutro”.

WYKONYWANA USŁUGA: Przygotowanie i prowadzenie działań w zakresie wsparcia – doradztwa psychologicznego
na rzecz 15 osób, stosownie do zaistniałych potrzeb w wymiarze 94 godzin. Badanie potrzeb uczestników projektu.
Motywowanie uczestników Projektu do systematycznego w nim udziale. Udzielanie wsparcia psychologicznego.
Wspieranie działań pozostałej części zespołu wykonującego zadania w Projekcie.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa zawarta w okresie od dn. 24.05.2010 r. do października 2010.
NAZWA PODMIOTU: Ośrodek Pomocy Społecznej, Jaworzyna Śląska ul. Wolności 2, reprezentowanym przez Elżbietę Pawlik – Kierownika.
UWAGI: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

11. NAZWA PROJEKTU: „Punkty Informacji Prawno-Obywatelskiej w regionie jeleniogórsko-wałbrzyskim”.

WYKONYWANA USŁUGA: Przygotowanie programu szkolenia, opracowanie materiałów szkoleniowych,
opracowanie koncepcji szkolenia, przeprowadzenie szkolenia.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa zawarta w okresie od dn. 12.04.2010 r. do dn. 31.12.2010 r.
NAZWA PODMIOTU: Fundacja w Służbie Wsi. ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław, reprezentowana
przez Włodzimierza Fasta.
UWAGI: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

10. NAZWA PROJEKTU: „Bądź aktywną zawodowo kobietą”.

WYKONYWANA USŁUGA: Prowadzenie poradnictwa psychologicznego. Opracowanie indywidualnych kart usług psychologicznych.
Zidentyfikowanie potrzeb i barier beneficjentek. Przygotowanie sprawozdań i raportów.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa zawarta w okresie od dn. 08.02.2010 r. do dn. 31.03.2010 r.
NAZWA PODMIOTU: Fundacja Razem, Wałbrzych ul. Daszyńskiego 4a, reprezentowana przez Sebastiana Boreckiego.
UWAGI: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

9. NAZWA PROJEKTU: „Romowie w życiu społecznym i zawodowym”.

WYKONYWANA USŁUGA: Prowadzenie poradnictwa psychologicznego. Opracowanie indywidualnych kart usług psychologicznych.
Zidentyfikowanie potrzeb i barier beneficjentów. Przygotowanie sprawozdań i raportów.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa zawarta w okresie od dn. 01.02.2010 r. do dn. 30.09.210 r.
NAZWA PODMIOTU: Fundacja Razem, Wałbrzych ul. Daszyńskiego 4a, reprezentowana przez Sebastiana Boreckiego.
UWAGI: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

8. NAZWA PROJEKTU: brak

WYKONYWANA USŁUGA: Świadczenie usług psychologicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bielawie.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa zawarta w okresie od dn. 06.01.2010 r do dn. 30.06.2010 r.
NAZWA PODMIOTU: Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielawie.
UWAGI: brak

 

7. NAZWA PROJEKTU: „Dajemy szansę”.

WYKONYWANA USŁUGA: Przeprowadzenie warsztatów rodzicielskich dla 10 osób (i ich rodzin).
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa zawarta w okresie od dn. 14.08.2009 r. do dn. 15.11.2009 r.
NAZWA PODMIOTU: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, ul. Krasickiego 25.
UWAGI: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

6. NAZWA PROJEKTU: „Dać szansę”.

WYKONYWANA USŁUGA: „Terapia uzależnień”, przeprowadzenie zajęć terapeutyczno – szkoleniowych na rzecz 20 osób.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa zawarta w okresie od dn. 24.07.2009 r. do dn. 18.12.2009 r.
NAZWA PODMIOTU: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie.
UWAGI: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. NAZWA PROJEKTU: „Dać szansę”.

WYKONYWANA USŁUGA: „Terapia dla osób z problemami opiekuńczo – wychowawczymi”.
Przeprowadzenie zajęć terapeutyczno-szkoleniowych na rzecz 13 osób.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa zawarta w okresie od dn. 24.07.2009 r. do dn. 18.12.2009 r.
NAZWA PODMIOTU: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie.
UWAGI: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

4. NAZWA PROJEKTU: „Szansa na nowe jutro”.

WYKONYWANA USŁUGA: Przygotowanie i prowadzenie działań w zakresie wsparcia – doradztwa psychologicznego na rzecz 15 osób.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa zawarta w okresie od lipca 2009 r. do października 2009 r.
NAZWA PODMIOTU: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej.
UWAGI: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

3. NAZWA PROJEKTU: Projekt autorski „Wakacje z poprawką”.

WYKONYWANA USŁUGA: Przygotowanie uczniów do egzaminów poprawkowych.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa zawarta w okresie od dn. 01.07.2009 r. do dn. 31.08.2009 r.
REALIZACJA PROJEKTU: Projekt realizowany na terenie Bielawy. Projekt dotyczy Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.
NAZWA PODMIOTU: Umowa zawarta z Gminą Bielawa reprezentowaną przez Mariusza Pacha – Zastępca Burmistrza Miasta Bielawa.
UWAGI: brak

 

2. NAZWA PROJEKTU: brak

WYKONYWANA USŁUGA: Świadczenie usług psychologicznych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa zawarta w okresie od dn.01.06.2009 r. do dn. 31.12.2010 r.
NAZWA PODMIOTU: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, ul. Krasickiego 25.
UWAGI: brak

 

1. NAZWA PROJEKTU: brak

WYKONYWANA USŁUGA: Świadczenie usług psychologicznych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Umowa zawarta w okresie od dn. 16.02.2009 r. do dn. 31.05.2009 r.
NAZWA PODMIOTU: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.
UWAGI: brak