Ukończyłam studia licencjackie – Pedagogika resocjalizacyjna Studia magisterskie – Terapia pedagogiczna Studia podyplomowe – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Studia podyplomowe – Logopedia Studia podyplomowe – Edukacja dla bezpieczeństwa Studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika   Kurs kwalifikacyjny – Terapia ręki i nogi Kurs kwalifikacyjny – Trener umiejętności społecznych